1. Коротка історія бізнесу підприємства.

В Україні на ринку авто перевізників ТОВ «Вест-Експрес» існує з березня 1996 року та здійснює надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт";

Розпорядженням голови виконкому міської Ради народних депутатів № 294-Р від 18.03.1996 року було зареєстровано спільне українсько-німецьке підприємство «Вест-Експрес». Розпорядженням № 686 від 18.06.2001 року підприємство перереєстровано в Товариство з обмеженою відповідальністю «Вест-Експрес».

Товариство створено з метою отримання прибутку від господарської діяльності, що спрямована на забезпечення своєчасного, повного, безпечного та якісного задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях у відповідності з вимогами чинних законодавчих і нормативних актів України та міжнародних договорів, до яких приєдналася Україна.

З 10 жовтня 2002 року товариство є дійсним членом Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (Ас МАП України) - реєстраційний № 10026.

10 жовтня 2011 року підприємство зареєструвало знак для товарів та послуг з отриманням свідоцтва на знак №145807 згідно Закону України « Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

В серпні 2013 р. ТОВ «ВЕСТ-ЕКСПРЕС» пройшло оцінку по процедурі SQAS, як постачальник транспортно-експедиційних послуг в області забезпечення безпеки і охорони праці, підвищення кваліфікації співробітників, приймаючи принципи системи якості по задоволенню вимог замовників;


2. Основні види діяльності підприємства.

Поточна діяльність ТОВ «Вест-Експрес»:

Назва послуг

Доля (%)

в загальному виді

49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

100 %

ТОВ «Вест-Експрес» - спеціалізоване підприємство по автоперевезенням наливних грузів та наливної хімії в міжнародному сполученні. Товариство перевозить велику кількість небезпечних хімічних речовин по експорту та імпорту класів небезпеки: 3,4,6,8,9.

Крім того, товариство здійснює автомобільні перевезення вантажів на комерційній основі в сфері транзитних перевезень через Україну та в сфері транспортної експедиції в міжнародному сполученні та в Україні.


3. Сектор ринку, в якому працює підприємство.

ТОВ «Вест-Експрес», як суб’єкт господарювання України (Полтавської області) останні 10 років здійснює свій розвиток в галузі – «Вантажний автомобільний транспорт», згідно профілюючого КВЕД «49.41»

Автомобільний транспорт як могутній сектор української економіки, що обслуговує практично всі галузі господарства і всі шари населення, сприяє розвитку транспортно-економічних зв'язків і якості життя населення, основним завданням галузі автомобільного транспорту на період 2005-2015 років є створення належних умов для входження українських міжнародних перевізників в європейську транспортну систему.

На даний час в Україні налагоджено взаємовідносини в міжнародному автомобільному сполученні з 48 країнами.

ТОВ «Вест-Експрес» за останні 3 роки побудувало взаємовідносини не менш як з 12-ма країнами світу.


4. Досвід експортної діяльності.

Досвід експортної діяльності ТОВ «Вест-Експрес» 10 років- з 2001 року.

Найменування показників

Вантажі перевезення

Усього

З них у міжнародному сполученні

Усього

З них у міжнародному сполученні

Усього

З них у міжнародному сполученні

Усього

З них у міжнародному сполученні

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Вантажооборот, тис. т/.км

33575,30

32689,70

40820,70

40427,30

50463,40

49355,10

51444,50

47314,10

Перевезено вантажів,

тис. т.

25,0

22,20

27,30

25,50

33,10

30,40

44,80

39,20


5. Основні показники підприємства за 3 останні роки діяльності підприємства.


а) Наявність необхідної виробничої інфраструктури.

ТОВ «Вест-Експрес» має ліцензію Міністерства транспорту та зв’язку України на провадження господарської діяльності на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом за № 592079серії АГ, термін дії якої необмежений. Ліцензія видана 26.01.2011 року.

На даний час, як і за останні 3 роки, ТОВ «Вест-Експрес» має в розпорядженні шляхом оренди до 38 (Тридцять вісім) вантажних автомобілів та 6 власних тягачів з сертифікованими напівпричепами–цистернами відповідної комплектації обладнаних для перевезення хімічних речовин наливом, будь-якої складності, цистерни мають можливість розігріву паром.


б) Середня численність працівників підприємства

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

56

58

70

82

З початку 2011 року було розширено штатний склад слюсарно-інженерного напрямку.

З метою збільшення транспортних одиниць, які використовує підприємство, та забезпечення їх якості відповідно до міжнародних стандартів вантажних перевезень, для полегшення умов праці водіїв при здійсненні міжнародних перевезень небезпечних вантажів проводиться організований набір підмінних водіїв.

З метою запобігання аваріям та іншим надзвичайним ситуаціям, які можуть виникнути під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом підприємство постійно проводить учбові семінари з робітниками.


в) Загальні висновки щодо стану підприємства.

ТОВ «Вест-Експрес» практично не має конкурентів в східно-центральному регіоні ринку автотранспортних перевізників.

Такі конкурентноспроможні підприємства України, як ТОВ «МВ Стеллар», ТОВ «Бодекс-Україна», ПП «Транзит-Сервис», ТОВ «Танк Транс», в діяльності ТОВ «Вест-Експрес» скоріше співдружні партнери, ніж конкуренти. Це пов’язано з спеціфичним автоперевезенням наливної хімії в міжнародному сполученні ТОВ «Вест-Експрес», та розміщенням основних конкурентів в західних областях України.